ThaiBestJobs.Com สื่อกลางสำหรับ บริษัทหาคน และ คนหางาน เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549

ค่าบริการค้นประวัติสมัครงาน

บริการที่ได้รับ
 • ประกาศงาน สูงสุด 20 ตำแหน่งงาน ตามระยะเวลาที่เปิดใช้บริการ
 • สามารถค้นประวัติ ไม่จำกัดจำนวน ตามระยะเวลาที่เปิดใช้บริการ
 • สามารถดูประวัติทั้งหมดของ ThaiBestJobs.Com คลิกที่นี่
 • สามารถดูข้อมูลติดต่อของผู้ฝากประวัติสมัครงาน ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และอีเมล
ค่าบริการ
 • 1 เดือน ราคา 963 บาท (900 บาท + vat 7%)
 • 3 เดือน ราคา 2,568 บาท (2,400 บาท + vat 7%)
 • 6 เดือน ราคา 4,922 บาท (4,600 บาท + vat 7%)
 • 1 ปี ราคา 8,346 บาท (7,800 บาท + vat 7%)
กรณีที่ค่าโฆษณาเกิน 1,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 2%
แนบไฟล์เอกสารหัก ณ ที่จ่ายในแบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน พร้อมจัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บริษัทฯ
ขั้นตอนการเปิดใช้บริการ
 1. เข้าระบบสมาชิก หรือ ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก ลงทะเบียนสมาชิกใหม่
  • ลงทะเบียนสำหรับสมาชิกใหม่ พร้อมประกาศงานฟรี คลิกที่นี่
  • หรือ ลงทะเบียนสำหรับสมาชิกใหม่ ต้องการค้นประวัติอย่างเดียว คลิกที่นี่
 2. เลือกระยะเวลาที่ต้องการใช้บริการ
  • ลูกค้าบุคคลฯ ชำระค่าบริการ + vat 7%
  • ลูกค้านิติบุคคล ชำระค่าบริการ + vat 7% และถ้าค่าโฆษณาเกิน 1,000 บาท กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 2%
 3. ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ของบริษัทฯ
  • ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาซีคอน บางแค
  • ชื่อบัญชี : บจก. บีวินน์ ออนไลน์ โซลูชั่น
  • หมายเลขบัญชี : 042-3-51878-2
 4. แจ้งการชำระเงิน
  • ได้ทางแบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน คลิกที่นี่ (เข้าระบบสมาชิกก่อนกรอกแบบฟอร์ม)
  • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 084-006-6464
 5. ทางทีมงานจะเปิดบริการให้ภายใน 1 ชม. หลังจากได้รับแจ้งการชำระเงิน
 6. เอกสารการชำระเงิน
  • เอกสารใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน จะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน
  • ลูกค้านิติบุคคล กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย จะจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินให้ท่านหลังจากทางเราได้รับเอกสารใบหักภาษี ณ ที่จ่ายของท่านทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนการต่ออายุ
 • สำหรับสมาชิก สามารถชำระเงิน และแจ้งการชำระเงินเพื่อต่ออายุการใช้งานได้ทันที
 • ระยะเวลาในการต่ออายุ จะเริ่มนับใหม่หลังจากทางทีมงานเปิดบริการต่ออายุให้
ข้อมูลบริษัท
 • บริษัท บีวินน์ ออนไลน์ โซลูชั่น จํากัด
 • เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105561097431
 • เลขที่ 428 ซอยเอกชัย 46 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 (สํานักงานใหญ่)

หมายเหตุ : ThaiBestJobs.Com ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการกับธุรกิจตัวแทน หรือนายหน้าขายประกันทุกประเภท ธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจขายตรง ธุรกิจหาสมาชิก MLM การตลาดแบบ face-to-face รวมถึงธุรกิจที่เหมือน หรือคล้ายกับที่กล่าวมา ตลอดจนประกาศงานที่ไม่มีความชัดเจนทั้งในส่วนของข้อมูลบริษัท รายละเอียดงาน หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และธุรกิจที่มีการค้นประวัติเป็นจำนวนมากจนเป็นสาเหตุให้เกิดข้อสงสัย หากตรวจพบว่ามีการนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ ThaiBestJobs.Com จะระงับการประกาศทันทีโดยไม่คืนเงินทุกกรณี ตามดุลพินิจของ ThaiBestJobs.Com ในการลงประกาศงานและการระงับประกาศงานดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด