2 อัตรา
15,000 บาท
7 สิงหาคม 2561

ลักษณะงาน

1.วิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่
2.วางแผนหาช่องทาง ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายในรูปแบบต่างๆทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว
3.วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย และใช้ช่องทางที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4.จัดทำ นำเสนอและควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายทางการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
5.จัดทำรายงาน วิเคราะห์ สรุปผลการทำงานเพื่อเพิ่มและปรับประสิทธิภาพการทำงาน
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาดและสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความซื่อสัตย์
มีประสบการณ์การทำงานในด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการ :

เบี้ยขยัน
ค่าอาหาร
incentive


11 ซ.รามคำแหง 24 แยก 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 10240 02-7185274-80 02-7185282 runniti.thip@gmail.com