พนักงานทั่วไป / แพ็คกิ้ง โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
4 อัตรา
ตามตกลง
16 พฤษภาคม 2561

ลักษณะงาน

บรรจุหีบห่อ และงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6
ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

สวัสดิการ :

มี O/T
มีโบนัส
ทำงานครบปี มีชุดพนักงานแจก


56 ซ.กาญจนาภิเษก 005 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 02-8036598-9 printart@loxinfo.co.th