1 อัตรา
25,000 บาท
23 พฤษภาคม 2561

ลักษณะงาน

-Issue Invoice, Receipt/Tax Invoice, Withholding tax following of sale contract
- Handle for Invoice, Receipt/Tax Invoice, Withholding tax by recording as purchasing or quotation
- To perform accounting records in AP, AR
- To arrange supporting documents in order to prepare monthly report and tax matters such as PND 1, PND 3, PND 53, PP. 30, PP.36, etc
- To be responsible for VAT report, withholding tax and reconciliation
- To support senior accountant
- Control stock of equipment, tool and other supplies
- Input data when part are incoming and Outgoing
- Do monthly summary report for stock of part

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. Bachelor degree in Accounting
2. 1-4 years’ experience in the accounting field preferably with an international company
3. Highly detail oriented and organized in work
4.Good communication and interpersonal skills with a customer service focus
5. Can work at BTS-Udomsuk

สวัสดิการ :

Benefits
1. Social security
2. Group insurance
3. 6 days annual leave / 30 days sick leave / 10 days leave without pay
4. Bonus – base on company profit (average 1 month)


159/39 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ห้อง 2502/6 ชั้น 25 ถนน สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 02-665-7192 02-665-7194 surinthip@fujitecthai.com http://www.fujitec.com