ผู้ช่วยสอนออนไลน์ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
20 อัตรา
10,000 บาท
16 เมษายน 2561

ลักษณะงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

ช่วยอาจารย์เจ้าของภาษาแปลบทเรียนให้กับผู้เรียนระหว่างสอนออนไลน์
ฝึกฝนการสนทนากับนักเรียนชาวไทยในคาบเรียนสนทนา
มีจิตวิทยา หรือ วิธีกระตุ้นให้ผู้เรียนในการพูด และใช้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สอนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกัน

2.ผลประโยชน์ที่ได้รับ
สถานที่ทำงาน: ที่บ้านหรือสถานที่ที่อินเตอร์เน็ตค่อนข้างเสถียร
เวลาทำงาน: มีเวลาทำงานที่ค่อนข้างยืดหยุ่น (ลงทะเบียนตารางการสอนด้วยตนเองทุกๆสัปดาห์)
รายได้: 4000-10000 บาท
(ขึ้นอยู่กับเวลาและความสามารถ, ยิ่งทำมาก ยิ่งได้รับเงินมากขึ้น)
โปรโมชั่น ในอนาคต: การประเมินผลทุก 6 เดือน
สภาพแวดล้อมการทำงาน:ทำงานในสิ่งแวดล้อมสากล หลากหลายชนชาติ
โอกาส: มีโอกาสเลื่อนเป็นพนักงานประจำ

3. จำเป็นต้องมี

สัญชาติ: ไทย
อายุ: 18 - 38
ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว (IELTS >= 6.0, TOEIC >= 700)
มีความมั่นใจในการสื่อสาร, ไม่ติดขัดหรือตะกุกตะกัก.
มีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุค , อินเตอร์เน็ตที่เสถียร, หูฟังและไมค์
สามารทำงานได้อย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อเดือน

4. ใบสมัคร
ถ้าคุณสนใจในการสมัครตำแหน่งนี้, โปรดกรอกข้อมูลในเว็บ http://topi.ca/PATL
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, สามารถเข้าชมเว็บไซด์: http://topicanative.co.th/

โปรดตรวจสอบอีเมลล์ของท่านเป็นประจำหลังกรอกใบสมัคร ทางทีมงานจะส่งอัพเดตข้อมูลทางอีเมลล์ครับ/ค่ะ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

สัญชาติ: ไทย
อายุ: 18 - 38
ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว (IELTS >= 6.0, TOEIC >= 700)
มีความมั่นใจในการสื่อสาร, ไม่ติดขัดหรือตะกุกตะกัก.
มีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุค , อินเตอร์เน็ตที่เสถียร, หูฟังและไมค์
สามารทำงานได้อย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อเดือน

สวัสดิการ :

Have a chance to be leader/manager
Evaluate 2 times per year (on January and July)
Overtime x2 *
Car&Bike allowance
Housing allowance
Travelling allowance
Lunch allowance
Overtime food allowance
Training programme for new staff
Company Trip
Internal trip ( Department)
Monthly activity
Vacation leave/ annual leave
Football club
Have a chance to work aboard*
Plane ticket fee*
Visa fee*

- These above benefit(*) depends on the abilities of candidate and job requirements