เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอุตสาหกรรมในประเทศ เจ้าหน้าที่/พนักงานขาย-การตลาด
2 อัตรา
ตามตกลง
12 เมษายน 2561

ลักษณะงาน

- ติดต่อขายสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ
- ดูแลลูกค้าเก่า

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิงและชาย วุฒิ ปวส. สาขา เทคโนโลยีอาหาร
เพศหญิงและชาย วุฒิ ปวส. สาขาการขายและการตลาด
เพศหญิงและชาย วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการขายและการตลาด
เพศหญิงและชาย วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอาหาร
เพศหญิงและชาย วุฒิ ปริญญาตรี สาขา Food tech

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หอพัก
สัมนาประจำปี
งานเลี้ยงประจำปี
ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์ (พนักงานขาย)


139 หมู่ 8 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน นครปฐม 73130 034993117, 089-9202727 034993119 hr@qplusgroup.com http://www.qplusgroup.com
ตำแหน่งงานอื่น ๆ