เจ้าหน้าที่ประสานงานซ่อม ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
3 อัตรา
ตามตกลง
4 เมษายน 2561

ลักษณะงาน

รายละเอียดและหน้าที่รับผิดชอบ

ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสานงานช่าง ติดตามงานซ่อม และจัดงานช่าง
จัดทำเอกสารเปิด/ปิด JOB
จัดทำใบเสนอราคา
สรุปใบรายงานช่าง และเอกสารในแผนก
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง
วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
ประสบการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารรถทนแรงกดดันได้ดี
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Microsoft Office , โปรแกรมสำเร็จรูป Express

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ชุดยูนิฟอร์ม
คอมมิชชั่น ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก (บางตำแหน่ง)
ประกันสุขภาพ (บางตำแหน่ง)
ปรับเงินประจำปี,โบนัสประจำปี
เงินช่วยเหลืองานศพ (กรณี พนักงาน บิดา มารดา)
งานเลี้ยงประจำปี
ทุนการศึกษาบุตร - ธิดา ระดับชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรี