5 อัตรา
ตามตกลง
4 เมษายน 2561

ลักษณะงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

- ดูแลงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ฯ

- จัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย

- จัดทำเอสารตามที่กฎหมายกำหนด

- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันพนักงานส่วนบุคคล

- สอบสวนอุบัติเหตุและจัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ญ อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาชาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หรือผ่านการอบรม ตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด)
ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี (Word,Excel,Power point)

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ชุดยูนิฟอร์ม
คอมมิชชั่น ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก (บางตำแหน่ง)
ประกันสุขภาพ (บางตำแหน่ง)
ปรับเงินประจำปี,โบนัสประจำปี
เงินช่วยเหลืองานศพ (กรณี พนักงาน บิดา มารดา)
งานเลี้ยงประจำปี
ทุนการศึกษาบุตร - ธิดา ระดับชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรี