1 อัตรา
ตามตกลง
12 เมษายน 2561

ลักษณะงาน

1.ส่งใบขอให้เสนอราคา
2.เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ดีที่สุด
3.คำนวณราคาของสิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง
4.ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อ
5.ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อ
6.ตรวจรับสินค้าและตรวจสอบใบกำกับสินค้า (Invoice)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
ปวส.-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจหรือเกี่ยวข้อง
ทำงานเป็นทีมได้
มีความรู้มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งไมโครซอฟท์

สวัสดิการ :

มีเบี้ยขย้ัน


44/21-24 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Tel.0-2953-3329-30 Fax.0-2953-3339 hr@tacthailand.com http://tacthailand.com/