พนักงานขาย ( ด่วนมาก ) เจ้าหน้าที่/พนักงานขาย-การตลาด
2 อัตรา
ตามตกลง
12 เมษายน 2561

ลักษณะงาน

1.วางแผนการขายสินค้าในส่วน IP product
2.ออกพบลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ สร้างความสัมพันธ์และให้คำปรึกษากับลูกค้า
3.จัดการเอกสารด้านงานขาย จัดเก็บข้อมูลลูกค้า พร้อมประสานงานส่งมอบสินค้า พร้อมดูแลหลังการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
มีความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์ ไอที

สวัสดิการ :

มีเบี้ยขย้ัน


44/21-24 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Tel.0-2953-3329-30 Fax.0-2953-3339 hr@tacthailand.com http://tacthailand.com/