นิติกรอาวุโส/นิติกรอาวุโส กฎหมาย
1 อัตรา
ตามตกลง
4 เมษายน 2561

ลักษณะงาน

รายละเอียดของงานและหน้าที่รับผิดชอบ

1. จัดทำและตรวจสอบร่างสัญญาและเอกสารที่มีผลทางกฎหมายกับบริษัท
2. ดำเนินการและติดตามความคืบหน้าของธุรกรรมทางกฎหมายของบริษัท
3. ติดตามข้อมูลการปรับปรุงข้อกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและนำเสนข้อมูลต่อผู้บริหาร
4. เป็นทนายที่ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายจากบริษัทในการดำเนินคดีความทางกฎหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ญ/ช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
มีประสบการณ์ในด้านการทำนิติกรรมสัญญาไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
มีทักษะการเจรจาต่อรอง
มีตั๋วทนาย
สื่อสารภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ชุดยูนิฟอร์ม
คอมมิชชั่น ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก (บางตำแหน่ง)
ประกันสุขภาพ (บางตำแหน่ง)
ปรับเงินประจำปี,โบนัสประจำปี
เงินช่วยเหลืองานศพ (กรณี พนักงาน บิดา มารดา)
งานเลี้ยงประจำปี
ทุนการศึกษาบุตร - ธิดา ระดับชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรี