2 อัตรา
ตามตกลง
4 เมษายน 2561

ลักษณะงาน

Support พนักงาน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในป้อมตามลานจอด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย วุฒิ ปวส หรือ ปริญญาตรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

สวัสดิการ :

- ยูนิฟอร์ม
- โบนัส
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม


795 ถ.พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตหัวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 081-5151541, 089-6646900 ap_megabangna@hotmail.com http://www.apparking.com/