1 อัตรา
18,000 บาท
10 มีนาคม 2561

ลักษณะงาน

1.จัดทำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ทุกเดือน
2.จัดทำใบแจ้งหนี้
3.จัดทำรายงานประกันสังคม
4.จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย
5.ยื่นแบบภาษี ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 และภพ.30 ประจำทุกเดือน
5.ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี อายุ 25ปีขึ้นไป

สวัสดิการ :

ประกันสังคม ค่าเดินทาง


595/22 ซอยสุขุมวิท33/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 0815638258 ellsieboutiquemall@gmail.com