ผู้จัดการอาคาร (Building Manager) อื่นๆ
1 อัตรา
30,000 บาท
7 มีนาคม 2561

ลักษณะงาน

−อำนวยความสะดวกเพื่อความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้อยู่อาศัยในอาคาร
−ตรวจสอบและกำกับดูแลการทำงานของพนักงานใต้บังคับบัญชา
−ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมาและผู้ให้บริการต่างๆของอาคาร
−วางแผนตารางงานของพนักงานและตารางการปฏิบัติหน้าที่
−บริหารจัดการงานบำรุงรักษาอาคารทั้งหมดในเวลาที่เหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
−ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบM&E ภายในอาคาร เป็นประจำ
−จัดทำรายงานการดำเนินงานรายเดือน
−จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมคณะกรรมการ
−ควบคุมงบประมาณ ประมาณการสำหรับงานซ่อมบำรุง และจัดการค่าใช้จ่ายรายวัน
−ติดตามการชำระเงิน
−ประสานงานกับช่างอาคาร และให้ข้อมูลแก่ผู้อยู่อาศัย ในเรื่องการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
−ประสานงานกับหน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี
มีประสบการณ์ในด้านการบริหารอาคารสูงหรืองานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอาคารที่พักอาศัยระดับหรู
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
ชื่นชอบการแก้ไขปัญหา ตอบสนองด้วยการบริการอย่างรวดเร็ว และในขณะเดียวกันก็สามารถจัดการกับความต้องการที่แตกต่างของแต่ละฝ่ายได้
ทำงานเชิงรุก และ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในระยะยาว
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีทัศคติเชิงบวก บริหารจัดการบุคลากรที่มีความแตกต่างกันได้เป็นอย่างดี
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ภายใต้ความกดดัน
ปฏิบัติตนในลักษณะมืออาชีพตลอดเวลากับทุกๆฝ่าย
สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

สวัสดิการ :

ประกันสังคม


35 ซ.พหลโยธิน11 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 022796145 022796146 pannida@le-monaco.com http://upmost-projects.com/