หลายอัตรา
ตามตกลง
5 มีนาคม 2561

ลักษณะงาน

1. ทำฐานข้อมูลของลูกค้า และ อัพเดทข้อมูลทุกเดือน เช่น รายชื่อลูกค้า-ลูกค้ามุ่งหวัง 2. จัดเตรียมการทำรายละเอียดสินค้า จัดหา spec. ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า หา Stock สินค้าที่ลูกค้าใช้งาน 3. งานการขาย การเข้าพบและเยี่ยมลูกค้า 4. นำเสนอลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า 5. แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ที่ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
ุ6. ติดตามข่าวสารข้อมูลการตลาดและประมูลงานราชการทั้งงานขายและติดตั้ง
7. จัดทำเอกสารเสนอราคา, จัดทำเอกสารประกอบการยื่นซองประมูล จัดทำเอกสารสัญญารวมถึงเอกสารประกอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช./ม.6 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
7. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
8.มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีไหวพริบและมนุษยสัมพันธ์ดี
9. มีบุคลิกภาพดี ใจเย็น มีความมั่นใจ คล่องแคล่ว มีความละเอียดรอบคอบ
10. มีทัศนคติที่ดี ขยัน อดทน และสามารถทนต่อแรงกดดันได้

สวัสดิการ :

เงินเดือน คอมมิชชั่น เบี้ยขยัน Incentive ท่องเที่ยว


399/260 หมู่บ้านรุ่งเรืองควอลิตี้เฮ้าส์ 2 ต.หนองจ๊อม เชียงใหม่ 50210 0819922859 provision.provider@gmail.com http://www.provisionprovider.com
ตำแหน่งงานอื่น ๆ