ตำแหน่งงานบัญชี-ธุรการ บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
หลายอัตรา
ตามตกลง
5 มีนาคม 2561

ลักษณะงาน

1. พิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ ในฝ่าย
2. สรุปยอดขายและทำรายงาน
3. บันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรมบัญชี
4. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งงาน และเปิดใบ PO
5. รับโทรศัพท์จากลูกค้า และบันทึกรายละเอียดการติดต่อให้ครบถ้วน
6. เดินเอกสาร และตรวจเช็คเอกสารที่ต้องใช้งานในฝ่ายให้เพียงพอต่อการใช้งาน
7. ทำหน้าที่ธุรการต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
8. ดูแลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานทุกหน่วยงาน
9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีได้
7. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
8.มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีไหวพริบและมนุษยสัมพันธ์ดี
9. มีบุคลิกภาพดี ใจเย็น มีความมั่นใจ คล่องแคล่ว มีความละเอียดรอบคอบ
10. มีทัศนคติที่ดี ขยัน อดทน และสามารถทนต่อแรงกดดันได้

สวัสดิการ :

เงินเดือน คอมมิชชั่น เบี้ยขยัน Incentive ท่องเที่ยว


399/260 หมู่บ้านรุ่งเรืองควอลิตี้เฮ้าส์ 2 ต.หนองจ๊อม เชียงใหม่ 50210 0819922859 provision.provider@gmail.com http://www.provisionprovider.com
ตำแหน่งงานอื่น ๆ