1 อัตรา
ตามตกลง
5 มีนาคม 2561

ลักษณะงาน

1.ขายสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเซรามิก
2.ให้คำแนะนำลูกค้า ตอบข้อซักถามในการเลือกซื้อสินค้า และรับชำระเงิน
3.ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
4.มีประสบการณ์ด้านการขายเสื้อผ้าเด็กหรือเซรามิกมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง วุฒิ ปวส.-ป.ตรี อายุไม่เกิน 30 ปี
บคลิกหน้าตาดี พูดจาฉะฉาน มีความมั่นใจ
มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้ามาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ เช่น Word,Excel
มีความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ

สวัสดิการ :

1.เสื้อฟอร์มพนักงาน (เมื่อพ้นโปร)
2.ประกันสังคม
3.ประกันชีวิต
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานแต่ง,งานบวช,งานศพ