เจ้าหน้าที่คลังสินค้า จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
1 อัตรา
13,000 บาท
12 กุมภาพันธ์ 2561

ลักษณะงาน

1. รับผิดชอบการวางแผนการรับสินค้าและการจัดเก็บสินค้าและการจ่ายสินค้าประจำวัน ( วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ )
2. รับผิดชอบตรวจยอดนับสินค้าคงเหลือประจำวัน
3. รายงานผลยอดสินค้าคงเหลือและสินค้าไม่เคลื่อนไหว
4. รับผิดชอบมอบหมายงานจากหัวหน้าแผนกคลังสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
ขับรถฟอร์คลิฟท์ได้

สวัสดิการ :

ตามกฎหมายกำหนด , ผ่านทดลองงาน ได้ลาพักร้อนทันที ตามสัดส่วน , กองทุนเงินสำรอง


1/2 ม.6 ถ.เทพกาญจนา ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034-854795-9 recruitment@thai-rr.com http://www.thai-rr.com/home
ตำแหน่งงานอื่น ๆ