เจ้าหน้าร้านค้าสัมพันธ์ (Merchant Service Officer) สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด
2 อัตรา
ตามตกลง
12 กุมภาพันธ์ 2561

ลักษณะงาน

1.ให้บริการและดูแลร้านค้า ผ่านช่องทางโทรศัพท์, สื่อออนไลน์ (Online), Social Network เช่น Facebook, Line, e-mail, Chat, Webboard , กระทู้ต่าง ๆ เป็นต้น
2.ดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับร้านค้า ในแง่ของการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องต่างๆ
3.ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานให้บรรลุเป้าหมาย และส่งเสริมงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี
4.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดต่อของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขปัญหา นำเสนอสินค้าหรือการบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
5.มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนได้ดี พิมพ์ดีดคล่อง มี Creative ความคิดสร้างสรรค์
6.จัดทำ Report บันทึกข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะของลูกค้า และนำเสนอ เพื่อปรับปรุงการทำงาน/ การให้บริการที่ดีขึ้น
7.ดูแลและรับผิดชอบเอกสารต่างๆ พร้อมจัดเก็บให้เป็นระบบเรียบร้อย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 32 ปี
2. วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ MS Office ได้เป็นอย่างดี
5. พิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษ ได้ดี
6. มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ มีความอดทน และขยัน
7. มีทักษะในการเจรจาประสานงานได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

มีประกันสังคม เบี้ยขยัน โอที เที่ยวประจำปี กินเลี้ยงบริษัท

Company Profile Siamoutlet.co.th

โกดังสุขสวัสดิ์ เลขที่ 159 ถ.สุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 0954926406 kanyaphak@siamoutlet.com http://www.siamoutlet.com