1 อัตรา
ตามตกลง
9 กุมภาพันธ์ 2561

ลักษณะงาน

1.บันทึกบัญชีด้านรายรับ-จ่าย
2.รับวางบิล จ่ายเช็ค
3.บันทึกฝากธนาคาร เช็คยอด Bank Statement
4.เช็คยอดแต่ละบัญชีเพื่อปิดงบการเงิน
5.ยื่นแบบภาษีต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง-ชาย สาขาบัญชี

สวัสดิการ :

1)เงินเดือน
2)โอที
3)โบนัส
4)ประกันสังคม
5)เงินช่วยเหลือต่างๆ
6)


202/34 ซอยเคหะร่มเกล้า27 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 0875149059 warunee_run@hotmail.com