1 อัตรา
ตามตกลง
2 กุมภาพันธ์ 2561

ลักษณะงาน

1.เตรียมส่วนผสม ส่วนประกอบสำหรับอาหาร
2.ลงเตาเพื่อประกอบอาหารตามรายการที่ลูกค้าออเดอร์
3.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ของตนเอง
4.ไปจ่ายตลาดเพื่อซื้อวัตถุดิบในแต่ละสัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
มีพื้นฐานงานครัว มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานเป็นทีมได้
รักความสะอาด ไม่เกี่ยงงาน
สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ สำหรับไปซื้อวัตถุดิบ
สามารถเริ่มงานได้ทันที

สวัสดิการ :

1.เสื้อฟอร์มพนักงาน (เมื่อพ้นโปร)
2.ประกันสังคม
3.ประกันชีวิต
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานแต่ง,งานบวช,งานศพ