เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อค บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
1 อัตรา
ตามตกลง
23 กุมภาพันธ์ 2561

ลักษณะงาน

1.เปิดใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบวางบิล
2.เปิดใบลดหนี้คืนสินค้า
3.จัดเก็บเอกสาร
4.ตัด Stock สินค้าขาย
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel , Word
มีประสบการณ์โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี, สต๊อคห้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ และกระตือรือร้นในการทำงาน
สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงาน และสามารถทำงานนอกสถานที่ได้บางครั้ง

สวัสดิการ :

1.เสื้อฟอร์มพนักงาน (เมื่อพ้นโปร)
2.ประกันสังคม
3.ประกันชีวิต
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานแต่ง,งานบวช,งานศพ