2 อัตรา
ตามตกลง
30 เมษายน 2561

ลักษณะงาน

1.จัดสินค้าตามใบรายการลงกล่องพัสดุ เพื่อทำการจัดส่งให้ลูกค้า
2.นำพัสดุผ่านช่องทางต่างๆ เช่นไปรษณีย์ หรือนำส่งให้ลูกค้าตามจุดนัดหมาย
3.ตรวจเช็คสินค้า เช็คสต๊อก จัดเก็บแยกประเภทให้เรียบร้อย
4.ทำงานตามที่หัวหน้ามอบหมายโดยไม่เกี่ยงงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศชาย เท่านั้น ไม่จำกัดวุฒิ
2.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
3.ร่างกายแข็งแรง ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน
4.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ เนื่องจากบางครั้งมีงานเร่งด่วนต้องรีบส่งของให้ลูกค้า
5.ไม่ดื่มเหล้า หรือเครื่องดื่มมึนเมาในเวลางาน
6.มีความกระตือรือ เอาใจใส่กับงาน เชื่อฟังหัวหน้า

สวัสดิการ :

1.เสื้อฟอร์มพนักงาน (เมื่อพ้นโปร)
2.ประกันสังคม
3.ประกันชีวิต
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานแต่ง,งานบวช,งานศพ