กราฟฟิก ดีไซต์ Web Design/Graphic Design
2 อัตรา
ตามตกลง
2 กุมภาพันธ์ 2561

ลักษณะงาน

- ออกแบบ สร้างแบบ และปรับปรุงงานด้านกราฟฟิคดีไซน์ที่ทันสมัย สร้างสรรค์ เพื่อนำไปพิมพ์บนผืนผ้าให้เป็นลวดลายที่จะนำมาตัดเสื้อผ้า
- สามารถทำงานและประสานงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สามารถใช้โปรแกรมหลักๆ ได้ดังนี้ Photoshop (Good or Advanced),Flash (Good or Advanced),Illustrator (Good or Advanced)
มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบงานกราฟฟิกไม่น้อยกว่า 1 ปี (มี portfolio จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีไอเดีย ใฝ่รู้ และความคิดสร้างสรรค์
มีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
สามารถทำงานเป็นทีมได้

สวัสดิการ :

1.เสื้อฟอร์มพนักงาน (เมื่อพ้นโปร)
2.ประกันสังคม
3.ประกันชีวิต
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานแต่ง,งานบวช,งานศพ