เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลด้านสรรหาและแรงงานต่างด้าว *** รับสมัครด่วน *** บุคคล/ฝึกอบรม/Training
หลายอัตรา
ตามตกลง
22 กุมภาพันธ์ 2561

ลักษณะงาน

- work permit & Visa คนต่างด้าว (BOI)
- งานต่างด้าวจัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว พร้อมทั้งประสานทั้งในและนอกองค์กร เช่น กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
- ดูแลงานในแผนกทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่สรรหาว่าจ้าง ค่าจ้างและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และงานฝึกอบรม
- จัดทำเงินเดือน โอที และ ค่าประกันต่างๆ
- เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร
- ดูแลนโยบายของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฏหมายแรงงาน
- พัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์ด้านงานบุคคล และ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รวมทั้งมีความระเอียดรอบรอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
งานเลี้ยงประจำปี
อื่นๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด