2 อัตรา
ตามตกลง
10 มกราคม 2561

ลักษณะงาน

ให้คำแนะนำลูกค้าที่ต้องการเครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานซึ่งบริษัทจะอบรมให้ก่อนพบลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ปริญญาตรี วิศวกรโรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ :

เงินเดือนตามวุฒิ ประกันสังคม โบนัสตามผลประกอบการ


9 ซอยลาซาล 75 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 02 3618889 023618915 ptn@trongkamol.com http://trongkamol.com