หลายอัตรา
ตามตกลง
22 กุมภาพันธ์ 2561

ลักษณะงาน

- แนะนำและเชียร์ขายสินค้าให้กับลูกค้า
- รายงานยอดขายสินค้าประจำวัน
- ดูแลสต็อกสินค้า
- ส่งรายงานยอดขายและสต็อกสินค้าประจำเดือน
- ดูแลรับผิดชอบความเรียบร้อย
- เข้างานตามเวลาห้างเปิด-ปิด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย / หญิง / เพศที่ 3 / อายุ 18 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักในงานขายเเละการบริการ
กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
แนะนำประชาสัมพันธ์และเชียร์ขายสินค้าได้

สวัสดิการ :

ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
งานเลี้ยงประจำปี
อื่นๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด