เจ้าหน้าที่เก็บเงินหน้าร้าน ด่วน!!! บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
2 อัตรา
12,000 บาท
7 กุมภาพันธ์ 2561

ลักษณะงาน

1.เก็บเงินสดหน้าร้านโดยออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งยอด
2.ตรวจเช็คใบคุมกับใบนำส่งสินค้า
3.ทำรายงานใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%
4.ติดตามสถานะลูกค้าค้างชำระ
5.รายงานสรุปการรับชำระเงินสดและเงินค้างในแต่ละวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง
อายุ 20-30 ขึ้นไป
วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน
มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานได้ดี
สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม, ชุดฟอร์มบริษัท, เบี้ยขยัน, ค่าล่วงเวลา, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ, งานแต่งงาน, โบนัสประจำปี, ปรับประจำปี, ค่าเยี่ยมไข้พนักงาน, ท่องเที่ยวประจำปี, สวัสดิการเงินกู้พนักงาน