ช่างติดตั้งลิฟท์ ช่างซ่อมลิฟท์และบันไดเลื่อน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
2 อัตรา
ตามตกลง
14 พฤษภาคม 2561

ลักษณะงาน

- ติดตั้งลิฟท์และบันใดเลื่อน
- ตรวจสอบ ดำเนินการ และควบคุมคุณภาพ การติดตั้งมาตรฐาน
- ปฎิบัติงานตามตารางการติดตั้งที่กำหนด ภายใต้ข้อบังคับในด้านความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศ:ชาย/หญิง
2. การศึกษา : ปวช-ปวส
3. ประสบการณ์ 0-3 ปี
4. คณะ: วิศกรรมศาสตร์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ :

Benefits
1. Social security
2. Group insurance
3. 6 days annual leave / 30 days sick leave / 10 days leave without pay
4. Bonus – base on company profit (average 1 month)


159/39 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ห้อง 2502/6 ชั้น 25 ถนน สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 02-665-7192 02-665-7194 surinthip@fujitecthai.com http://www.fujitec.com
ตำแหน่งงานอื่น ๆ