วิศวกรโครงสร้าง (Structural Engineer) วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
3 อัตรา
ตามตกลง
6 ธันวาคม 2560

ลักษณะงาน

บริหารควบคุมงานก่อสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ 32 - 40 ปี
1. เพศชาย อายุ 32 - 40 ปี
2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (จบ ม.6 ต่อเนื่อง)
3. ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ผ่านงานโครงสร้าง อาคารสูง มากกว่า 20 ชั้น
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
5. ปฎิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.)

สวัสดิการ :

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย
- ทุนการศึกษาบุตร
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เบี้ยขยัน
- โบนัสตามผลประกอบการ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน
- การฝึกอบรมและพัฒนา
- กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ


1858/13-14 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนบางนา-ตราด บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 027515100-5 027515106 recruit@cel.co.th http://cel.co.th