ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
3 อัตรา
ตามตกลง
6 ธันวาคม 2560

ลักษณะงาน

บริหารควบคุมงานก่อสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ 39 - 45 ปี
1. เพศชาย อายุ 39 - 45 ปี
2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรม
3. ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป ด้านบริหารควบคุมงานก่อสร้างโครงการประเภทต่าง ๆ เช่น อาคารสูงเกินกว่า 20 ชั้น, อาคารสำนักงาน, โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, อาคารแนวราบขนาดใหญ่
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
5. ใช้โปรแกรม Microsoft Project และสื่อสารทางอีเมล์ได้
6. สามารถทำงานเป็นทีมและควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ สามารถแก้ไขปัญหาการทำงานเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
7. มีทักษะด้านการบริหารจัดการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
8. ปฎิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.)

สวัสดิการ :

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย
- ทุนการศึกษาบุตร
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เบี้ยขยัน
- โบนัสตามผลประกอบการ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน
- การฝึกอบรมและพัฒนา
- กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ


1858/13-14 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนบางนา-ตราด บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 027515100-5 027515106 recruit@cel.co.th http://cel.co.th