ตัวแทนประกันพาร์ทไทม์ มีเงินเดือน Part-time เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
10 อัตรา
15,000 บาท
4 ธันวาคม 2560

ลักษณะงาน

ทำงานวันละ 2-3 ชั่วโมง
ขายประกันชีวิต ประกันวินาศภัยทุกบริษัท
มีตลาดรองรับความสำเร็จ 100% ออกบูธตามสถานที่ต่างๆ
อบรมฟรีเพิ่มทักษะความรู้ด้านต่างๆ
มีเงินเดือนประจำ มีคอมมิชชั่นสูง
มีสวัสดิการ มีจัดท่องเที่ยว

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ทุกเพศ
ทุกเพศ
20 – 55 ปี
ทุกวุฒิการศึกษา
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

สวัสดิการ :

อบรมฟรีเพิ่มทักษะความรู้ด้านต่างๆ
มีเงินเดือนประจำ มีคอมมิชชั่น
มีสวัสดิการ มีจัดท่องเที่ยว