หัวหน้างานติดฉลาก จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
1 อัตรา
ตามตกลง
6 ธันวาคม 2560

ลักษณะงาน

ควบคุมดูแลการเดินเครื่องติดฉลาก
ตรวจความถูกต้องของสินค้าก่อนเดินเครื่อง
ดูแลการดำเนินงานให้ได้มาตรฐาน
ดูแลความสะอาดของผลิตภัณฑ์ในขณะบรรจุสินค้า
ดูแลควบคุม จัดส่งงานให้พนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย-หญิง
อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
ทักษะ อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้
ประสบการณ์ ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการ :

1.หอพักพนักงาน
2.ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
3.ประกันสังคม
4.โบนัสประจำปี