2 อัตรา
11,000 บาท
11 พฤศจิกายน 2560

ลักษณะงาน

ขายอาหารบนฟูํดคอร์ด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง ไม่จำกัดวุฒิ

สวัสดิการ :

เลือกวันหยุดได้


81/6 ตึกวังหลังฟู๊ดเซนเตอร์ แขวงศิริราช กรุงเทพมหานคร 10700 0850030006 Sangjeri00@gmail.com