ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
1 อัตรา
ตามตกลง
9 พฤศจิกายน 2560

ลักษณะงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ
• ร่วมจัดเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
•ช่วยดำเนินงานในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
•ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
•จัดทำข้อมูล จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
•ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
มีความรับผิดชอบ มีวินัย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
มีความรอบรู้ สนใจข่าวสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความใส่ใจในการให้บริการ
หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1.เงินเดือนตามแต่ตกลง
2.การลาหยุดทุกกรณี : ตามที่บริษัทพิจารณาภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
3.สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกงานนั้น วันและเวลาเข้าปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับการตกลงกับบริษัท