2 อัตรา
ตามตกลง
9 พฤศจิกายน 2560

ลักษณะงาน

- เซลขายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม SHISEIDO
- หาลูกค้าใหม่ ดูแลฐานลูกค้า
- ดูแลเรื่องเอกสารการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย หญิง
เพศ ชาย หญิง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี-ป.โท อายุ 25-35ปี
เซลขายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม SHISEIDO
หาลูกค้าใหม่ ดูแลฐานลูกค้า
ดูแลเรื่องเอกสารการขาย

สวัสดิการ :

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินกู้ธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย
- เงินช่วยเหลือต่างๆ
- เงินโบัส เงินปรับประจำปี
- ประกันสังคม
- ลากิจไม่หักค่าจ้าง
- หยุดพักร้อนประจำปี