เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล เจ้าหน้าที่/พนักงานขาย-การตลาด
2 อัตรา
ตามตกลง
9 พฤศจิกายน 2560

ลักษณะงาน

- วางแผน วางกลยุทธและจัดกิจกรรม สำหรับทำการตลาดออนไลน์
- ดูแลยอดขายช่องทางการขาย E commerce เว็ป Lazada
- ดูแลโฆษณา และทำแคมเปญประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์
- สร้าง Concent ลงสื่อSocial Media เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า
- ดูแลยอดขายช่องทางการขาย Modern Trade
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- จัดทำรายงาน เอกสารต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- อายุ 27-35ปี - วุฒิการศึกษา ป.ตรี - ป.โท
- เพศชาย
- อายุ 27-35ปี
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี - ป.โท
- มีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาดออนไลน์
- มีความเข้าใจด้านช่องทางการขาย Modern Trade
- มีความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมต่างทั้ง Online และ Offline

สวัสดิการ :

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินกู้ธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย
- เงินช่วยเหลือต่างๆ
- เงินโบัส เงินปรับประจำปี
- ประกันสังคม
- ลากิจไม่หักค่าจ้าง
- หยุดพักร้อนประจำปี