ผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่อินจีเนียสบางใหญ่ งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
1 อัตรา
ตามตกลง
9 พฤศจิกายน 2560

ลักษณะงาน

สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับประถม

คุณสมบัติผู้สมัคร :

มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี
รักเด็ก
รักการสอน
เตรียมการสอนเป็นอย่างดี
ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบ
ซื่อสัตย์
เป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็ก ๆ ได้

สวัสดิการ :

part time