นักออกแบบ 3 มิติ Web Design/Graphic Design
2 อัตรา
ตามตกลง
12 ตุลาคม 2560

ลักษณะงาน

มีความรู้และความสามารถด้านกราฟิก มีความคิดสร้างสรรค์
ใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator ได้ดี
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ Packaging, Advertisingกรุณากรองรายละเอียด
สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator ได้
มีความรู้เกี่ยวกับ โปรแกรมมายา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุ 23- 30 ปี ชาย/หญิง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สามารถใช้โปรแกรมประเภทกราฟิกดีไซด์ได้อย่างคล่องตัว
มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ มีจินตนาการ
สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายได้
มีไหวพริบ มีความกระตือรือร้น และชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
ทำงานเป็นทีมได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
มีวินัย ซื่อสัตย์ อดทน

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม
-โบนัส เบี้ยขยัน
-ค่าล่วงเวลา
-ลาพักร้อน
-เที่ยวประจำปี


463 ถนนหลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 10100 022227911 - admin@key8.co.th http://key8.co.th
ตำแหน่งงานอื่น ๆ