พนักงานบัญชี Senior Accounting บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
2 อัตรา
ตามตกลง
12 มกราคม 2561

ลักษณะงาน

- จัดทำงบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- จัดทำแบบภาษี และประกันสังคม
- บันทึกเอกสารบัญชีลงโปรแกรมสำเร็จรูป
- สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ในงานให้คนภายใต้
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี และกฎหมายภาษีอากร
มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดัน
รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา
มีความรู้ภาษาอังกฤษตามสมควร
สามารถจัดทำงบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
สามารถจัดทำแบบภาษีและประกันสังคม
ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี (หากมีประสบการณ์สำนักงานบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- อบรมความรู้ทางด้านบัญชี และภาษี
- จัดเลี้ยงประจำปี
- คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น (มีอาจารย์มาสอนที่บริษัท หลังเลิกงาน)
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- พิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนทุกปี (ตามผลงาน)
- เงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่น งานแต่งงาน คลอดบุตร เยี่ยมไข้ เป็นต้น

- เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.


1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้น 12 ห้องเลขที่ 502 ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา แขวงคลองเตยเหนือ กรุงเทพมหานคร 10110 02-2618182 ต่อ 502 - sudapa@aapth.com http://aapth.com
ตำแหน่งงานอื่น ๆ