พนักงานขาย ตจว. พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่/พนักงานขาย-การตลาด
หลายอัตรา
ตามตกลง
20 กรกฎาคม 2561

ลักษณะงาน

ออกพบลูกค้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดที่ไกล้เคียงตามที่หัวหน้างานกำหนดให้
ดูแลลูกค้าทั้งเก่า-ใหม่
ทำรายงานการขาย รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ 29 ปีขึ้นไป
วุฒิระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์
วุฒิระดับ ปวช ขึ้นไป สำหรับผู้มีประสบการณ์
มีที่พักอาศัยอยู่ภูเก็ต หรือเป็นคนจ.ภูเก็ตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีรถยนต์เป็นของตนเอง ใช้ทำงานได้
มีความซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดี ทำงานร่วมกันคนอื่นได้ดี
ขยัน อดทนต่อแรงกดดันในการทำงานได้ดี
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
*มีค่าเดินทางให้ในการมาสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ

สวัสดิการ :

ปรับเงินเดือนตามผลงาน
โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
ชุดยูนิฟอร์ม
งานเลี้ยงสรรสรรค์
การฝึกอบรม
ค่าน้ำมัน /ทางด่วน
ค่าเสื่อมรถ
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
พักร้อน
ลากิจ
ลาอุปสมบท
ลาทำหมัน
ลาคลอด