เจ้าหน้าทีฝ่ายคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
3 อัตรา
ตามตกลง
21 พฤษภาคม 2561

ลักษณะงาน

งานฝ่ายคอมพิวเตอร

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ช-ญ 20 ปี ขึ้นไป

สวัสดิการ :

มีโบนัสท่องเที่ยว