พนักงานขับรถผู้บริหาร อื่นๆ
1 อัตรา
ตามตกลง
5 กรกฎาคม 2560

ลักษณะงาน

-ขับรถให้ผู้บังคับบัญชาไปยังสถานที่ต่างๆให้ทันตามเวลาที่กำหนด ด้วยความปลอดภัย
-ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฎบัติหน้าที่
-ขับรถตามเส้นทางที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย-หญิง อายุ30-45 ปี
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย
ไม่มีคดี ประวัติอาชญากร ยาเสพติด
ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา
สามารถทำงานล่วงเวลาหรือวันหยุดได่้
มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการ :

มีการบรรจุเป็นพนักงานประจำ
ค่าอาหารในแต่ละเดือน
โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
เบี้ยขยันการทำงาน
มีแบบฟอร์มพนักงาน แจกให้ฟรี
ประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน
ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินช่วยเหลือนค่าฌาปนกิจศพ


25 ม.7 ถ.วัดเสด็จสายเก่า ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 0830965424 ncp090438@gmail.com http://www.bkknamthip.co.th