2 อัตรา
ตามตกลง
28 มีนาคม 2561

ลักษณะงาน

- ขับรถส่งสินค้า ตามเงื่อนไขการส่งมองสินค้าและผลิตภัณฑ์ก่อนถึงมือลูกค้า
- ขับรถรับส่งเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งผลการรับส่งเอกสาร
- ขับรถส่วนกลาง วางแผนการเดินทางและขับรถตามที่ได้รับมอบหมาย
- การบำรุงรักษา ดูแลรักษาสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ บันทึกสภาพรถ
- งานธุรการโรงงานทั่วไป การบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
- งานอื่นๆ ตาทที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศีกษา ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับขับรถส่งสินค้าอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 (บ.2 หรือ ท.2)
มีใบรับรอบขับรถโฟร์คลิฟทหรือสามารถขับประเภทนั่งที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันได้
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รอบคอบ ใจเย็น และมีน้ำใจ

สวัสดิการ :

- ค่าแรง (พนักงานรายวัน) เริ่มต้นตามค่าแรงขั้นต่ำ
- ค่าแรง (พนักงานรายเดือน) ตามโครงสร้างบริษัทฯ
- ทำงาน จันทร์-เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์ 8.00-17.40)
- ค่าอาหารกลางวันในวันทำงานปกติ 20 บาท/วัน
- ค่าอาหารล่วงเวลาในวันทำงานปกติ 15, 25, 30 บาท/จำนวนชั่วโมงที่กำหนด
- ค่าอาหารเมื่อออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ 40บาท/วัน
- เบี้ยขยัน 600 บาท/เดือน (เมื่อผ่านทดลองงาน)
- ค่าความปลอดภัย 300/เดิอน (เมื่อผ่านทดลองงาน)
1.พนง.ฝ่ายผลิต 2.พนง.ฝ่ายบรรจุ(เฉพาะงานดูแลตู้น้ำยา)
3.ช่างซ่อมบำรุง 4.ช่าง Set Up, CNC, Open Mold, Wire Cut
- ค่าความเสี่ยง 200/เดือน
1.พนง.ฝ่ายผลิต 2.ช่าง Set Up
- ค่าความเสี่ยง 40/ครั้ง
1.พนง.บรรจุ เฉพาะงาน Screen
- เสื้อยูนิฟอร์ม
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- เงินช่วยเหลือเฉพาะกิจ
- รถรับส่ง
- ตรวจสุขภาพประจำปี
หมายเหตุ : รับเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น งวดวันที่ 5 และ 20 ของเดือน


700/638 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง ชลบุรี 20000 038-047-038 - 41 ต่อ 116 038-047035 hr@ydm.co.th