1 อัตรา
18,000 บาท
27 มิถุนายน 2560

ลักษณะงาน

- ดูแลวัตถุดิบ
- ดูแลต้นทุน,ระบบการจัดการ
- ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
- เมนูอาหารตามโปรโมชั่น

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-ไม่จำกัดเพศ
-ไม่จำกัดเพศ
-อายุ 22 ขึ้นไป
-ไม่จำกัดวุฒิ
-มีประสบการณ์ 1-4 ปี

สวัสดิการ :

1.เบี้ยขยัน (เฉพาะพนักงานประจำสาขา)
2.Service Charge (เฉพาะพนักงานประจำสาขา)
3.สิทธิประโยชน์ต่างๆของประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
4.เงินช่วยเหลือพนักงานต่างๆ อาทิเช่น งานศพ / งานแต่งงาน / ค่าคลอดบุตร และอื่นๆ
5.การจัดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ
6.โบนัสประจำปี
7.ปรับตำแหน่งประจำปี
8.เงินทุนการศึกษาพนักงาน บุตรพนักงาน
9.อาหารกลางวันพนักงาน
10.จัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่อง
11.เงินกู้ยืมพิเศษ


245,247 ซ.อินทมาระ 14 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย กรุงเทพมหานคร 10400 02-616-0588-9,095 365 6959 02-616-0590 hr.sansab@gmail.com http://www.facebook.com/sansab.hr