3 อัตรา
ตามตกลง
6 ธันวาคม 2560

ลักษณะงาน

1.ดำเนินการตรวจเช็คระบบควบคุมไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าแสงสว่าง มอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ไฟฟ้า
2.ดำเนินการติดตามและตรวจเช็ค เครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามแผนงานซ่อมบำรุง
3.ตรวจสอบและดำเนินการตามการแจ้งซ่อม
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ: ชาย
อายุ: 20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา: ปวช.ขึ้นไป
แผนก ช่างไฟฟ้า
มีประสบการณ์ด้านสายงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1.หอพักพนักงาน
2.ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
3.ประกันสังคม
4.โบนัสประจำปี