1 อัตรา
ตามตกลง
3 เมษายน 2561

ลักษณะงาน

1.ทำเอกสารเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
2.ดูแลเรื่องการเปิดบิลสรุปยอดและเปิดบิลภายในของออฟฟิส
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายฃ
4.สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ (บางครั้ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
วุฒิ ปวช,ปวส สาขาบัญชี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ โดยเฉพาะ Ms.Word,Excel
มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานล่วงเวลาได้
มีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
ใช้โปรแกรมบัญชี winspeed ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1.เสื้อฟอร์มพนักงาน (เมื่อพ้นโปร)
2.ประกันสังคม
3.ประกันชีวิต
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานแต่ง,งานบวช,งานศพ