1 อัตรา
ตามตกลง
8 พฤษภาคม 2561

ลักษณะงาน

จัดทำ เอกสารทางด้านบัญชี เอกสารภาษีอากร ต้นทุนงาน เอกสารการขาย เอกสารจัดซื้อ ติดต่อประสานงานทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย
อายุ 20 ปี ขึ้นไป
การศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป ทางด้านบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถเริ่มงานได้ทันที

สวัสดิการ :

เงินเดือนตามตกลง มีประกันสังคม ประกันชีวิต เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เงินเพิ่มเติมตามความสามารถ โบนัส


1035/66 ถ.ศรีนครินทร์ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 0 2322 1852 0 2721 2939 suchart.pc@iecth.com