ครูวิชาคณิตศาสตร์ สาขาคลองขวาง งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
1 อัตรา
ตามตกลง
9 พฤศจิกายน 2560

ลักษณะงาน

สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมปลาย ถึง มัธยมต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ตรงเวลา
รับผิดชอบ
ซื่อสัตย์
บ้านใกล้
รักการสอน
เตรียมการสอนเป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

part time