ครูวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา พาร์ทไทม์ สาขาท่าอิฐ งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
1 อัตรา
ตามตกลง
9 พฤศจิกายน 2560

ลักษณะงาน

สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี
รับผิดชอบ
ตรงต่อเวลา
รักการสอน
รักเด็ก
เตรียมการสอนเป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

part time